Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Państwo,
W związku z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 30.03. 2020r. nauczanie na odległość będzie odbywało się w następujący sposób:
a) kształcenie będzie odbywało się za pomocą platformy epodreczniki.pl , podręczników szkolnych i droga e-mailową. Za pomocą edziennika wychowawcy prześlą Państwu loginy i hasła do platformy epodreczniki.pl.
b) tygodniowy zakres treści nauczania wraz z materiałem dla ucznia dostępny będzie w edzienniku w module „wiadomości”
c) materiał dla ucznia będzie zawierał treści do pracy przy monitorze ekranowym i bez jego użycia
d) nauczyciel będzie monitorował postępy ucznia na bieżąco (dotyczy epodrecznika) lub przez przesłanie wykonanego zadania drogą e-mailową na adres podany przez nauczyciela lub podaną przez nauczyciela aplikację nie częściej niż raz na dwa tygodnie. Monitorowanie postępów ucznia w formie oceny przeprowadzane będzie raz w miesiącu
e) w przypadku braku aktywności ucznia nauczyciel skontaktuje się z rodzicem , by ustalić jej przyczyny. W przypadku choroby ucznia, rodzic usprawiedliwia absencję zgodnie z regulaminem edziennika
f) uczeń i/lub rodzic może konsultować się z nauczycielem drogą e-mailową lub przez moduł wiadomości w edzienniku codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 16.00.
g) w przypadku zmiany wyżej wymienionych ustaleń otrzymają Państwo informację od wychowawcy lub dyrektora szkoły.

Data dodania: 2020-03-27 11:32:25
Data edycji: 2020-03-27 11:32:33
Ilość wyświetleń: 660

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje